دخـــــتر بـــــاس

جهت ورود کلیک فرمایید
دخـــــتر بـــــاس وقــتی آقــــــــاشون خــوابه 

 

هــِی با ریشاش ور بــــــره

 

ومــــوهـــــاشــــو بـِکشــــه...

 


که دیـــــوونه شـــه•••


آقاشـــون هم پاشه داد بزنه بگه

 

دیـــــــــــــونـــــــــم کردی نیم وجبی

 


چی میخـــــــــــــــــــــــــــــــــوای...؟

 


دختر زُل بزنه تو چــــِشاش بــــــگه :

 


بــــــــــــــــــــــــــــــوس میخـــــــواااام !!....

 

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای